śmiech a zdrowie

Śmiech to samo zdrowie

Badania naukowców potwierdzają prawdziwość tezy, że "Śmiech to zdrowie"!.

Jakie korzyści płyną z pogodnego stylu życia i uśmiechu na twarzy? Oto kilka argumentów:

Więcej…  

POJĘCIA / DEFINICJE