Rower

Trasy rowerowe w Katowicach

Trasa rowerowa nr 1

Przebieg trasy

Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem ramowym "Rowerem po Śląsku" fragment trasy Katowice - Tychy - Pszczyna - Bielsko Biała - Milówka. Początek trasy znajduje się w centrum Katowic przy Pomniku Powstańców Śląskich, zakończenie w Podlesiu w rejonie oczyszczalni ścieków, przy granicy z Tychami. Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Śródmieście, Muchowiec, Brynów, Piotrowice, Kostuchnę, Podlesie.

Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

Pomnik Powstańców Śląskich
ul. Piastowska, ul. Uniwersytecka, ul. Bankowa
bulwar wzdłuż rzeki Rawy
ul. Murckowska
Dolina Trzech Stawów
Lotnisko Muchowiec
Lasy Ochojeckie
ul. Jaronia, ul Krasińskiego
Lasy w Podlesiu
ul. Saska, ul. Zaopusta
rejon oczyszczalni ścieków, granica z Tychami
Długość trasy wynosi 26 km.

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Dolina Trzech stawów:

 • Tereny rekreacyjne gdzie można spotkać, znajdujący się pod ochroną, grążel żółty - atrakcyjnie kwitnącą roślinę wodną, a także bociana białego oraz różne gatunki żab.

Lotnisko Muchowiec:

 • Zielone tereny Katowic traktowane przez mieszkańców, jako tereny wypoczynkowe, często odwiedzane w dni wolne od pracy.

Lasy Ochojeckie:

 • Źródliska rzeki Kłodnicy
 • Osobliwości przyrodnicze w postaci łęgu jesionowo - olszowego
 • Rezerwat Florystyczny Ochojec

Lasy w okolicach Kostuchny:

 • Źródliska rzeki Ślepiotki
 • Licznie występujące sosny, buki, dęby.
 • Zwierzęta występujące w okolicy: łosie, daniele i wiele gatunków gadów i płazów.

Podlesie:

 • W lesie często spotkać można dziki a w okolicy rzeki Mlecznej - bociana białego.
 • Zabytkowy most zbudowany z kamienia

Miejsca postojowe:

W ciągu trasy przewidziano 7 miejsc postojowych dla rowerzystów. Zlokalizowano je przede wszystkim w ciekawych turystycznie miejscach trasy. Miejsca parkingowe wyposażono w stojaki dla rowerów, stoły, ławki i kosze na śmieci.
Mapa trasy jest dostępna na stronach serwisu mapowego.

Trasa rowerowa nr 2

Przebieg trasy

Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem ramowym "Rowerem po Śląsku", fragment tras Katowice - Orzesze - Rybnik - Racibórz - Krnow. Początek trasy znajduje się w Parku Kościuszki przy Wieży Spadochronowej, zakończenie przy granicy z Mikołowem, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Starganiec". Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Brynów, Ligotę i Panewniki.

Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

Park im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Jasieńskiego
ul. Brynowska
ul. Lubiny, ul. Św. Teresy, ul. Kępowa, ul. Ligocka
ul. Zgody, ul. Ligocka, ulica łącząca ul. Ligocką z Kijowską
ul. Kijowska, ul. Medyków
ul. Śląska, ul. Wczasowa, Park Zadole
ul. Studencka
ul. Śląska
Lasy Panewnickie, ul. Owsiana - granica z Mikołowem
Długość trasy wynosi 12,355 km.

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Park Kościuszki:

 • Wieża Spadochronowa, z tablicą upamiętniająca obronę Katowic przez harcerzy w 1939 roku.
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki.
 • Kościół drewniany p.w. Św. Michała Archanioła z 1510 roku, przeniesiony w 1938 roku ze wsi Syrynia (powiat rybnicki).
 • Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.

Panewniki:

 • Neoromański zespół klasztorny i kościół Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w latach 1905 ÷ 1907.

Park Zadole:

 • Zespół basenowy i tor deskorolkowy.

Lasy Panewnickie:

 • Tereny rekreacyjne
 • Pomniki Obrońców Katowic z 1939 roku, którzy działali w tych lasach.

Miejsca postojowe

W ciągu trasy przewidziano 8 miejsc postojowych dla rowerzystów. Zlokalizowano je przede wszystkim w ciekawych turystycznie miejscach trasy. Miejsca parkingowe wyposażono w stojaki dla rowerów, ławki, stoliki i kosze na śmieci.
Mapa trasy jest dostępna na stronach serwisu mapowego.

Trasa rowerowa nr 101

Przebieg trasy

Początek trasy przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Jankego w Ochojcu, przy skrzyżowaniu ul. Jankego z ul. Szenwalda, koniec trasy na granicy z miastem Lędziny. Cała trasa przebiega w granicach Katowic, przez jednostki administracyjne: Ochojec, Giszowiec, Murcki. Trasa ma kontynuację w Lędzinach, doprowadzając przez Zamoście i Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy Zalew do osiedla Centrum.

Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

skrzyżowanie ulic Jankego i Szenwalda
ul. Szenwalda
ul. Macierzanki
Ochojec las
skrzyżowanie z trasą nr 1
Giszowiec las
ośrodek wypoczynkowy Janina - Barbara
Giszowiec las
Murcki ul. Bielska
Dolina Murckowska
Rezerwat Murcki
Hamerla
granica miasta
Długość trasy wynosi 18,8 km.

Atrakcje turystyczno -  krajoznawcze

Giszowiec

 • Ośrodek wypoczynkowy Janina - Barbara

Murcki

 • Rezerwat Murcki - zbiorowisko lasów bukowych z dorodnym drzewostanem
 • Wzgórze Wandy (329 m n. p. m.) - najwyższe wzniesienie na terenie Katowic
 • Siągarnia - dawna leśniczówka
 • kompleks leśny, bardzo dobre tereny rekreacyjne

Miejsca postojowe

W ciągu trasy urządzono 4 punkty odpoczynkowe dla rowerzystów, które wyposażono w stoły i ławki z połówek pni dębowych.
Mapa trasy jest dostępna na stronach serwisu mapowego.

Trasa rowerowa nr 153

Przebieg trasy

Trasa nr 153 w granicach Katowic stanowi na odcinku kompleksu lasów Murckowskich alternatywę dla trasy nr 101 - prowadząc przez Kamienną Górę zamiast przez Hamerlę. Początek - odgałęzienie od trasy nr 101 w pobliżu ul. Beskidzkiej, koniec przy granicy miasta. Całość trasy na terenie Katowic przebiega przez dzielnicę Murcki. Trasa ma kontynuację w Lędzinach, doprowadzając przez Zamoście, Ratusz, Świniewy, oś. Centrum, KWK Ziemowit do Górek.

Długość trasy wynosi 5,3 km.

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Przy trasie znajduje się pomnik przyrody Kamienna Góra (267 m n.p.m.). Całość trasy przebiega przez rekreacyjne tereny leśne. W pobliżu znajduje się rezerwat Płone Bagno zbudowany głównie z sosny zwyczajnej.

Trasa rowerowa nr 122

Przebieg trasy

Trasa stanowi rozwinięcie trasy nr 2. Początek trasy przy skrzyżowaniu ul. Szadoka z ul. Załęską w Brynowie, koniec przy ul. Medyków w pobliżu szpitala kolejowego w Ligocie. Cała trasa przebiega w granicach administracyjnych Katowic, przez jednostki administracyjne: Brynów, Załęską Hałdę, Kokociniec, Panewniki.

Podstawowy przebieg trasy jest następujący:

ul. Szadoka - włączenie do trasy nr 2
ul. Przodowników
ul. Kombajnistów
ul. Brygadzistów
ul. Upadowa
ul. Ogrodowa
ul. Krucza
ul. Panewnicka
ul. Smoleńska
trakt na granicy terenów Akademii Medycznej
ul. Medyków - włączenie do trasy nr 2
Długość trasy wynosi 5,8 km.

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Trasa ma charakter mieszany. Większa jej część, o nawierzchni gruntowej, prowadzi przez kompleks leśny z przeważającą ilością drzew liściastych - dąb, brzoza. Można tutaj spotkać piękne okazy tych drzew. Jest zasadniczo szlakiem rekreacyjnym, ponieważ jednak przebiega po obrzeżu terenów akademickich Śląskiej Akademii Medycznej, ma również charakter komunikacyjny, łącząc te tereny z okolicznymi dzielnicami miasta oraz z obszarami leśnymi.

Miejsca postojowe

W ciągu trasy urządzono 4 miejsca postojowe dla rowerzystów. Zlokalizowane one zostały przy ul. Kombajnistów, w pobliżu ogródków działkowych, na początku kompleksu leśnego przy ul. Brygadzistów, na końcu kompleksu leśnego na Kokocińcu oraz przy ul. Gromadzkiej w Panewnikach. Miejsca postojowe wyposażono w stojaki dla rowerów, ławki, stoliki i kosze na śmieci.

Mapa trasy jest dostępna na stronach serwisu mapowego.

Trasa rowerowa nr 5

Trasa rowerowa nr 5 - oznakowana kolorem żółtym

Przebieg trasy

Trasa rowerowa, na terenie
Katowic, stanowi zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku fragment trasy
Katowice - Częstochowa. Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega
przez dzielnice: os. Paderewskiego - Muchowiec, Zawodzie, Nikiszowiec- Janów
oraz Szopienice - Burowiec. Trasa jest atrakcyjnie usytuowana, prowadzi zarówno
przez tereny leśne jak i miejskie, w terenie zróżnicowanym wysokościowo.

Rozpoczyna się na parkingu
samochodowym przy ulicy Trzech Stawów. Następnie skręcamy w prawo, przejeżdżamy
pod mostem w ciągu ul. Murckowskiej, dalej ulicą Porcelanową kierując się w
stronę Koloni Amandy. Tu rozpoczyna się leśna droga, która biegnie w stronę
Stawu Upadowego. Odcinek trasy, począwszy od Koloni Amandy do Stawu Upadowego,
przejeżdżamy przez las mając możliwość podziwiania piękna przyrody. Mijając
Staw Upadowy wjeżdżamy na ulicę Transportowców, do miejsca, gdzie ta spotyka
się z ulicą Szopienicką. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Po przejechaniu około
kilometra na kolejnym skrzyżowaniu ulic Szopienickiej i Lwowskiej skręcamy
ponownie w lewo, w kierunku centrum Szopienic. Jadąc ulicą Lwowską
przejeżdżamy tunelem pod linią kolejową. Dalej trasa została poprowadzona
wzdłuż wschodniego bloku Parku Olimpijczyków oraz przez teren Placu Ogród
Dworcowy. Kierujemy się na ul. Wałową, następnie trasa prowadzi ulicami
Wańkowicza, Obrońców Westerplatte i Brynicy. Z ul. Brynicy dalsza
trasa prowadzi po terenach łąk i pól, wzdłuż lasu, do Stawu Borki, przy granicy
miasta Sosnowiec.

Podstawowy przebieg trasy jest
następujący:

Dolina Trzech Stawów (ul. Trzech Stawów)

ul. Gospodarcza, ul. Porcelanowa,

ul. Kolonia Amandy, ul. Transportowców

ul. Szopienicka, ul. Lwowska

Park Olimpijczyków, Plac Ogród Dworcowy

ul. Wałowa, ul. Wańkowicza,

ul. Obrońców Westerplatte

ul. Brynicy

Długość trasy wynosi 8 km

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Dolina Trzech Stawów

 • tereny rekreacyjne, gdzie można spotkać, znajdujący się pod ochroną, grążel żółty, atrakcyjnie kwitnącą roślinę wodną, a także bociana białego, różne gatunki żab, wiele zwierząt wodnych oraz ptactwo

Kompleks Leśny

 • zespół brzóz, dębów czerwonych, sosen i 20 metrowej wysokości topól

Staw Upadowy

 • miejsce spotkań i wypoczynku, przede wszystkim wędkarzy, brzegi stawu gęsto porośnięte pałką wąskolistną

Obiekty sportowe

 • boisko sportowe - możliwość czynnego wypoczynku przy ul. Transportowców
 • zespół krytych kortów tenisowych KWK Wieczorek
 • Ogród Olimpijczyków, stadion HKS Szopienice
 • zespół boisk sportowych przy ul. Brynicy, klub sportowy Sokół
 • możliwość żeglugi na stawie Morawa przy ul. Morawy

Familoki

 • zespół zabudowań przy ul. Lwowskiej, osiedla robotników Huty Metali Nieżelaznych
 • stare kamienice w początku ubiegłego stulecia

Zbytki

 • neogotycka świątynia p.w. Św. Jadwigi wzniesiona w latach 1885-1887
 • Kościół Ewangelicki z 1910r.
 • budynek dawnej szkoły żeńskiej, obecnie budynek Liceum nr 6, w którym od 2 maja 1921 roku do końca III powstania śląskiego znajdowała się kwatera Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych
 • pomnik na Placu Powstańców Śląskich

Zespół przyrodniczo -
krajobrazowy Szopienice - Borki

 • obszar o łącznej powierzchni ok. 157 ha położony w północno-wschodniej części Katowic w dolnych odcinkach rzek: Brynicy i Rawy. Obejmuje kompleks stawów: Borki, Morawa i Hubertus.
  W wodach zbiorników żyje kilkanaście gatunków ryb (okoń, szczupak, leszcz, karaś), brzegi stawów porastają szuwary tworząc trudno dostępne łany będące miejscem schronienia wielu gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych. Na obszarze stawów znajduje się najliczniejsza, w aglomeracji, kolonia lęgowa mewy śmieszki. Występują tu również dwa gatunki ptaków z rzędu chruścieli podlegające ochronie prawnej (wodnik i kokoszka wodna)

Miejsca postojowe

Na trasie znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych zarówno sportowych jak i rekreacyjnych. Pierwszy zaprojektowany postój znajduje się przy Stawie Upadowym, gdzie miejsca wypoczynku znajdą tu nie tylko rowerzyści, ale i wędkarze. Kolejny przystanek znajduje na Placu Ogród Dworcowy, miejsce to wyposażono w stojaki dla rowerów, ławki oraz tablice informujące o zabytkach w centrum Szopienic. Nad brzegiem stawu Borki znajduje się ostatni punkt postojowy trasy, będący zarazem miejscem widokowym.

Trasa rowerowa nr 5

Trasa rowerowa nr 3 - oznakowana kolorem niebieskim

Przebieg trasy

Trasa rowerowa, na terenie Katowic, stanowi zgodnie z projektem Rowerem po Śląsku fragment trasy Gliwice - Zabrze - Makoszowy - Ruda Śląska - Halemba - Katowice - Sosnowiec -
(Sławków). Trasa wkracza do Katowic od strony Starych Panewnik i w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Ligota - Panewniki, Ochojec - Piotrowice i Giszowiec. Trasa jest bardzo korzystnie i atrakcyjnie usytuowana, ponieważ w większości prowadzi ona ścieżkami leśnymi i omija centra miast.

Podróż rozpoczynamy ulicą Kuźnicką, jest to droga prowadząca przez las w Starych Panewnikach, możemy tu podziwiać drewniane, zabytkowe budownictwo. Odcinek ten jest również Szlakiem im. A. Czarnynogi. Dalej mijamy stadninę koni a zarazem Ośrodek Jeździecki, dojeżdżamy do ronda, na którym kierujemy się w prawo, w ul. Owsianą. Po przejechaniu około kilometra skręcamy w lewo w leśną drogę, wjeżdżając w Lasy Panewnickie. Dalej kierujemy się w stronę Zadola, mijamy Park Zadole, boisko piłkarskie. Jadąc wzdłuż torowiska przejeżdżamy przez ogródki działkowe. Wjeżdżamy w obszar miejski, przejeżdżając pod DK81, w ul. Żurawią, dalej ciągiem pieszo rowerowym wzdłuż ul. Jankego dojeżdżamy do Ochojca. Na skrzyżowaniu ul. Jankego i Szenwalda skręcamy w prawo gdzie trasa ta łączy się z trasą rowerową nr 101. Dalej wjeżdżamy do Katowickiego Parku Leśnego kierując się w stronę stawów Barbara i Janina. W Parku Leśnym odcinek pokonywanej trasy łączy się ze Szlakiem Historii Górnictwa Górnośląskiego. Następnie pokonujemy przejście podziemne pod ul. Pszczyńską (DK86), dojeżdżając do dzielnicy Giszowiec.

Podstawowy przebieg trasy jest
następujący:

Las w Starych Panewnikach

ul. Kuźnicka, ul. J. Piłsudskiego, ul. Owsiana

Lasy Panewnickie

ul. Studencka, KS Silesia 2000, POD Zgoda

ul. Żurawia, ul. Gen. Z.W. Jankego

ul. L. Szenwalda, ul. Macierzanki

Katowicki Park Leśny

ul. Mysłowicka, ul. Wojciecha

Długość trasy wynosi 15,5 km

Atrakcje turystyczno - krajoznawcze

Stare Panewniki, Wymysłów

 • Szlak im. A. Czrnynogi

zabytkowe, drewniane stare
budownictwo

 • stadnina koni, Ośrodek Jeździecki

Lasy Panewnickie

 • tereny rekreacyjne
 • Pomnik Obrońców Katowic z 1939 roku, którzy działali w tych lasach

Park Zadole

 • korty tenisowe, basen, tor deskorolkowy

Katowicki Park Leśny

 • tereny rekreacyjne
 • Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego
 • Stawy Barbara i Janina
 • ośrodek wypoczynkowy Rybaczówka

Giszowiec

 • osiedle górnicze

Miejsca postojowe

Na szlaku przewidziano 13 miejsc postojowych dla rowerzystów, między innymi w Lesie Panewnickim, w Parku Zadole, w lesie koło Ochojca, w Parku Katowickim przy stawach Barbara i Janina oraz w parku na Giszowcu. Zlokalizowano je przede wszystkim w ciekawych turystycznie miejscach trasy. Miejsca parkingowe wyposażono w stojaki dla rowerów, stoły, ławki i kosze na śmieci.

Tematy: