Słownik pojęć

Atrofia - zanik, wiąd – stopniowe zmniejszanie się objętości komórki, tkanki, narządu lub części ciała.

Atrofia występuje z powodu spadku syntezy białek oraz/lub przy wzroście katabolizmu białek.