Słownik pojęć

Atrofia - zanik, wiąd – stopniowe zmniejszanie się objętości komórki, tkanki, narządu lub części ciała.

 

Atrofia występuje z powodu spadku syntezy białek oraz/lub przy wzroście katabolizmu białek.

POJĘCIA / DEFINICJE