BMR

Słownik pojęć

BMR (Basal Metabolic Rate, w języku polskim podstawowa przemiana materii ) jest wartością indywidualną i oznacza minimalną dobową wartość energii (kalorii), która musi być dostarczana organizmowi znajdującemu się w stanie spoczynku w celu podtrzymania jego procesów życiowych.

Kalkulacja jest przeprowadzana na podstawie informacji o: wieku, płci, wadze, wzroście.

 

POJĘCIA / DEFINICJE