BMR

Słownik pojęć

BMR (Basal Metabolic Rate, w języku polskim podstawowa przemiana materii ) jest wartością indywidualną i oznacza minimalną dobową wartość energii (kalorii), która musi być dostarczana organizmowi znajdującemu się w stanie spoczynku w celu podtrzymania jego procesów życiowych.

Kalkulacja jest przeprowadzana na podstawie informacji o: wieku, płci, wadze, wzroście.

BMR  można obliczyć na kilka sposobów, oto trzy najbardziej popularne sposoby na obliczenie swojego BMR:

  • Wzór Harrisa-Benedicta: BMR = 88.36 + (13.4 x masa ciała [kg]) + (4.8 x wzrost [cm]) - (5.7 x wiek [lata])
  • Wzór Katcha-McArdle: BMR = 370 + (21.6 x masa beztłuszczowa [kg])
  • Wzór Mifflina-St Jeor: BMR = 10 x masa ciała [kg] + 6.25 x wzrost [cm] - 5 x wiek [lata] + 5 (dla mężczyzn) lub BMR = 10 x masa ciała [kg] + 6.25 x wzrost [cm] - 5 x wiek [lata] - 161 (dla kobiet)


Należy pamiętać, że te wzory są jedynie orientacyjne i nie uwzględniają wszystkich czynników, takich jak poziom aktywności fizycznej, genetyka czy choroby. Najdokładniejszą metodą na obliczenie BMR jest skonsultowanie się z dietetykiem lub lekarzem.

 

POJĘCIA / DEFINICJE