Słownik pojęć

Cardio Kit to zestaw do bezprzewodowego pomiaru tętna składający się z nadajnika (pasa telemetrycznego) i odbiornika.