Zdrowie / Uroda / Ciało / Umysł

Stres – jest negatywnym odczuciem, które asystuje nam niemal zawsze. W czasach kiedy tempo naszego życia systematycznie wzrasta, a postęp cywilizacyjny poprawił, warunki życia prawie w każdej dziedzinie, stres stał się naszym nieodłącznym towarzyszem. Przyczynia się do tego duża gęstość zaludnienia, szybkie tempo życia, rywalizacja oraz szybki przepływ informacji – telefon, komputer, radio i telewizja – to największe wynalazki, bez których trudno wyobrazić sobie życie, a które nieustannie zasypują nas lawiną informacji.

Duży postęp w dziedzinie motoryzacji dał nam możliwość szybkiego przemieszczania się, a co za tym idzie gwałtownie wzrosła ilość samochodów, które wytwarzają hałas drogowy oraz emitują, szkodliwe związki chemiczne do atmosfery przyczyniając, się do degradacji naszego środowiska. Postęp cywilizacyjny i techniczny otwiera przed nami ogromne możliwości – ułatwiając nam nasze codzienne zadania, jednak ceną tego postępu są skutki uboczne. Codziennie poddawani jesteśmy różnym naciskom wymaganiom i ograniczeniom, którym nie potrafimy sprostać. Ceną, jaką płacimy – jest stres.

Przyczyny stresu (stresory) bywają różne i mają odmienny wpływ na organizm człowieka. Jeżeli sytuacje stresowe mają charakter przewlekły lub też nawracają, z dużą częstotliwością mogą, być odpowiedzialne za negatywne skutki stresu takie jak:

 

 • zaburzenia lękowe (nerwicowe),
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia osobowości,
 • choroby somatyczne (fizyczne) – powstają na skutek niezdolności radzenia sobie z sytuacją stresową.


Objawy stresu mogą być znakiem ostrzegawczym organizmu i świadczyć o zakłóceniu równowagi pomiędzy wymaganiami środowiska a reakcjami i cechami jednostki. Fizyczne, psychiczne i emocjonalne objawy stresu nie powinny być ignorowane, ponieważ są pierwszym sygnałem, że powinniśmy wypocząć, zwolnić i zregenerować nasze siły – bagatelizowanie sygnałów, które wysyła nam nasz organizm może, skończyć się poważną chorobą.

Typowe objawy stresu:

 • kłopoty żołądkowe,
 • przyspieszone bicie serca,
 • pogorszenie pamięci,
 • brak apetytu, napady głodu,
 • pogorszenie nastroju,
 • ospałość,
 • lęki,
 • uczucie zimna i gorąca na przemian,
 • problemy ze snem,
 • huśtawka nastrojów,
 • obniżona samoocena.


W reakcji na stres wyróżnia się trzy podstawowe fazy:

faza reakcji instrumentalnych – występuje zazwyczaj, gdy nasilenie stresu jest umiarkowane i nie przekracza naszej odporności na sytuacje stresowe – umiarkowany stres może być dla nas pozytywnym odczuciem, ponieważ mobilizuje i pobudza nas do działania;

faza krytyczna – występuje, gdy natężenie stresu osiąga próg odporności naszego organizmu – trudno jest nam skupić uwagę i myśleć logicznie, przekaz emocjonalny wymyka nam się spod kontroli, okazujemy gniew, lęk, frustrację – często też pojawia się zahamowanie w działaniu i okazujemy bezradność, na skutek stresu wzrasta, napięcie mięśni serce bije, szybko i nieregularnie oraz zmniejsza się krzepliwość krwi;

faza destrukcji – obrona przed stresem przybiera formę ataku, odczuwamy wzmożony stan pobudzenia emocjonalnego – zachowujemy się nieadekwatnie do sytuacji, często izolujemy się od otoczenia, uciekamy, płaczemy.

Nie ma jednego skutecznego sposobu na pozbycie się stresu – jednak należy, uświadomić sobie co jest, naszym stresorem oraz postarać się w miarę możliwości unikać sytuacji z nim związanych. Najważniejsze to nie pozwolić, aby w sytuacjach stresowych wyłączało się nasze „myślenie” – strach i gniew to źli doradcy. Zmiana stylu życia na bardziej zdrowy, dieta bogata w minerały np. magnez oraz aktywność fizyczna pomogą nam zredukować skutki stresu a czas spędzony na łonie natury i kontakt z przyrodą pozwolą nam się zrelaksować i spojrzeć na „problem” z innej perspektywy.

Odporność na sytuacje stresowe są cechą indywidualną człowieka – każdy z nas ma odmienną wrażliwość emocjonalną – osoby o niskim progu wrażliwości są bardziej podatne na stres. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych wynika też z naszego temperamentu, doświadczenia, systemu wartości i światopoglądu. Od nas samych zależy czy pozwolimy, aby nasze życie przebiegało w chaosie, pogoni za naszymi ambicjami i dobrami materialnymi – czy może będzie przebiegać spokojnie i harmonijnie zgodnie z naszymi potrzebami.