Słownik Fitness, Siłownia, Aktywnie, Zdrowo, Dieta

Słownik pojęć

ABS (Abdominal Body System) ćwiczenia na mięśnie ud, pośladków i brzucha z użyciem ciężarków na nogi (tzw. zajęcy).

Trening jest przystosowany zarówno dla początkujących osób, jak i dla osób bardzo zaawansowanych w trenowaniu mięśni brzucha.

ABS to program rozwoju mięśni brzucha powstały na Uniwersytecie Stanforda. 95% rozpoczynających trening według ich wskazówek stwierdza postępy już w ciągu pierwszych dwóch tygodni pracy.

Więcej…

Słownik pojęć

ABT (brzuch, pośladki, uda - Abdominal, Buttocks, Thighs) - zajęcia ukierunkowane na wzmocnienie i ujędrnienie dolnych partii ciała i spalanie tkanki tłuszczowej.

Więcej…

Słownik pojęć

Aerobik to system treningu opartego na intensywnej wymianie tlenowej.

Opracowany przez Kennetha Coopera, konsultanta programu sprawnościowego amerykańskich kosmonautów. Wszystkie formy ruchu podczas których zwiększa się wymiana tlenowa w organizmie nazywamy aerobowymi.

Więcej…

Słownik pojęć

Ćwiczenia aerobowe (tlenowe) to taki rodzaj aktywności, która przyspiesza oddech i bicie serca dzięki czemu do mięśni i narządów ciała dociera więcej utlenionej krwi. Serce i płuca osoby wykonującej taką aktywność współpracują przy dostarczaniu tlenu do organizmu. Ćwiczenia aerobowe zmuszając płuca i serce do cięższej pracy, wzmacniają je i poprawiają ich kondycję.

Wysiłek aerobikowy to między innymi - spacerowanie, praca w ogródku, sprzątanie na podwórku, chodzenie po górach, jeżdżenie na rowerze, pływanie, jogging, tenis pojedynczy, koszykówka, jazda na biegówkach. Typowy okres ćwiczeń trwa od 20 do 60 minut. W momencie, kiedy zaczynasz ćwiczyć twój metabolizm gwałtownie wzrasta o ok. 20 krotnie względem stanu spoczynku. Jest to bardzo korzystna zmiana, jeśli powtarzana jest w sposób regularny. Zdolność mięśni do wytwarzania tej energii zależy od stałej dostawy tlenu.

Więcej…

Słownik pojęć

ćwiczenia anaerobowe

Ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) są przeciwieństwem ćwiczeń aerobowych. Polegają na wykonywaniu krótkiego, energicznego wysiłku, który zwiększa siłę mięśni a nie poprawia krążenia ani oddychania. Przykładem jest bieg na krótkich dystansach (sprint) czy podnoszenie ciężarów. Zdolność do wykonania jakiejś pracy nie zależy od dostępu tlenu z powietrza, ale opiera się na energii zgromadzonej w mięśniach. Ze względu na to, że jest to zapas ograniczony, ćwiczenia anaerobowe mogą trwać bardzo krótko. W rzeczywistości, większość ćwiczeń jest kombinacją ćwiczeń tlenowych i beztlenowych. Udział każdego z nich zależy od tego, jak ciężkie jest to wysiłek. Podczas przede wszystkim beztlenowego ćwiczenia, takiego jak sprint, po około 90 sekundach zaczyna ci brakować tlenu, czujesz palenie w płucach - to znak, że twoje ciało chce cię zmusić do skończenia ćwiczeń.

Więcej…

Słownik pojęć

Aqua Aerobick (ćwiczenia w wodzie)

Aqua Aerobic – aerobik w wodzie z dodatkowym sprzętem lub bez, na różnych głębokościach.

Więcej…

Słownik pojęć

ATC (Anti-Cellulite Training) - Ćwiczenia antycellulitowe,  prowadząca do pobudzenia podskórnej przemiany materii, koncentrując się na najbardziej newralgicznych partiach: tył ramienia, brzuch, pośladki, uda, objętych tzn. "skórką pomarańczy".

Więcej…

Słownik pojęć

Atrofia - zanik, wiąd – stopniowe zmniejszanie się objętości komórki, tkanki, narządu lub części ciała.

Atrofia występuje z powodu spadku syntezy białek oraz/lub przy wzroście katabolizmu białek.

Słownik pojęć

BMI wykres

Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI; inaczej wskaźnik Queteleta II) – współczynnik jest obliczany jako iloraz masy ciała w kilogramach i kwadratu wzrostu w metrach. BMI jest często używane jako narzędzie do oceny, czy dana osoba jest w normie, nadwagą, otyłością czy niedowagą.

Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych[2] i nie może być stosowana u dzieci.

Więcej…

BMR

Słownik pojęć

BMR (Basal Metabolic Rate, w języku polskim podstawowa przemiana materii ) jest wartością indywidualną i oznacza minimalną dobową wartość energii (kalorii), która musi być dostarczana organizmowi znajdującemu się w stanie spoczynku w celu podtrzymania jego procesów życiowych.

Więcej…

Słownik pojęć

Body Bar

Body Bar – ćwiczenia ze sztangą do specjalnie przygotowanej muzyki. Przy regularnym uprawianiu – rezultaty już po miesiącu: wyszczuplenie sylwetki, wzrost siły i wytrzymałości mięśni bez widocznego zwiększenia ich obwodów. Ciężar zmienia się w zależności od wzmacnianej grupy mięśniowej  i możliwości ćwiczących.

W Polsce Body Bar lepiej jest znane jako Magic Bar

Słownik pojęć

Body Sculpting - czyli rzeźbienie ciała, to jeden z najbardziej popularnych trendów fitnessu ostatnich lat. Jego celem jest nie tylko zwiększenie siły i wytrzymałości, ale także poprawienie sylwetki, wyrzeźbienie i wymodelowanie mięśni. Ćwiczenia Body Sculpting to połączenie tradycyjnych ćwiczeń siłowych i cardio.

Więcej…

Słownik pojęć

Callanetics

Callanetics jest to system ćwiczeń fizycznych zapoczątkowany i rozpowszechniony w Ameryce. Ćwiczenia te ujędrniają ciało i podnoszą wydolność organizmu ale główną zaletą jest poprawa sylwetki. Callanetics jest programem bardzo prostych lecz skutecznych ćwiczeń, sprzyjających korekcji sylwetki od strony zdrowotnej i estetycznej. Ćwiczenia te stały się bardzo popularne i mają wielką aprobatę wśród ogromnej większości kobiet mających styczność z Callanetics.

Więcej…

Słownik pojęć

Ćwiczenia izometryczne to rodzaj ćwiczeń, kiedy mięśnie kurczą się ale stawy pozostają nieruchome, więc włókna mięśniowe zachowują tę samą długość. Są one zwykle wykonywane przy opieraniu się o nieruchomą powierzchnię. Ćwiczenia izometryczne są skuteczne w rozwijaniu całkowitej siły danego mięśnia lub grupy mięśni.

Ćwiczenia są często wykorzystywane w rehabilitacji, ponieważ dzięki nim można dokładnie wyodrębnić określone, słabsze miejsce, a następnie zastosować ćwiczenia wzmacniające pod odpowiednim kątem zgięcia stawu.

Więcej…

Słownik pojęć

Ćwiczenia izotoniczne - to ćwiczenia, w których siła mięśni jest stała, a długość mięśni ulega zmianie. Są to ćwiczenia dynamiczne, w których mięśnie pracują przeciwko oporowi.

Więcej…

Słownik pojęć

Ćwiczenia oporowe - również zwane siłowymi- zwiększają siłę i masę mięśni, wytrzymałość kości oraz metabolizm organizmu. Mogą one pomóc ci też poprawić wygląd twojego ciała, dodać wiary we własne siły. Właściwa siła mięśni jest właśnie tym, co pozwala ci na wykonywanie codziennych czynności, jak wchodzenie po schodach, kładzenie się i wstawanie z łóżka, czy przynoszenie zakupów do domu. Ćwiczenia oporowe prowadzą do wzrostu siły mięśniowej poprzez zmuszanie ich do większej niż zwykle pracy.

 

Takie nadmierne obciążenie pobudza wzrost drobnych białek wewnątrz każdego mięśnia, które grają ważną rolę w możliwościach mięśnia do wytwarzania siły. Istnieją różne metody na ćwiczenie oporowe włączając w to wolne obciążenia, maszyny obciążające, gimnastykę zdrowotną. Kiedy są to wolne obciążenia, drążek z kilkoma ciężarkami na obydwu końcach, jest odpowiedzialny zarówno za podniesienie samego ciężaru, plus określenie i podtrzymanie swojej pozycji ciała podczas danej aktywności. Jeśli używasz maszyn, to mogą one przenosić elektrody, ale też to maszyna dyktuje ci to, co można robić.

 

Więcej…

Słownik pojęć

rozciąganie

Ćwiczenie giętkości polega na delikatnym rozciąganiu, które prowadzi do wzrostu długości mięśni oraz zwiększa zakres ruchu w stawach. Może to być wykonywane jako seria różnych ćwiczeń rozciągających, albo w ramach większego programu ćwiczeniowego, np.joga, taniec. Ze względu na to, że głównym celem rozciągania jest wydłużenie tkanki łącznej otaczającej włókna mięśniowe, ćwiczenia zwiększające giętkość powinny być wykonywane po wcześniejszym rozgrzaniu mięśni podczas kilku minut wysiłku tlenowego. Każde ćwiczenie rozciągające trwa około minuty, czy dwóch.

Chociaż korzyści z ćwiczenia giętkości nie są tak spektakularne, jak w przypadku ćwiczeń tlenowych, czy siłowych, to i tak regularne ich powtarzanie (kilka razy w tygodniu) może odgrywać ważną rolę w zachowaniu zakresu i łatwości wykonywania ruchów- szczególnie u osób starszych.

Więcej…

Słownik pojęć

Fat burning – ćwiczenia „spalające tłuszcz“. Ich sekret tkwi w utrzymywaniu tętna na poziomie 120 - 130 uderzeń na minutę.

Więcej…

Słownik pojęć

FIT BALL – zajęcia z dużą piłką rozwijające mięśnie całego ciała, także mięśnie głębokie.

Więcej…

Słownik pojęć

Fitness

Fitness stał się wyrazem nowej formy aktywności fizycznej i nowej filozofii życiowej. Zaczęło się upowszechniać pojęcie "fit" - czyli bycie sprawnym i zdrowym. Nowoczesny fitness jest coraz bardziej wszechstronny i dostępny dla każdego, niezależnie od wieku i sprawności.

Angielskie "fit" oznacza być w formie, a dokładniej być w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening. Do poziomu fit należy dochodzić poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej, której cele uzależnione są od: płci, wieku, zainteresowań, potrzeb i poziomu sprawności fizycznej.

Ruch fitness został zapoczątkowany w Stanach na początku lat osiemdziesiątych, skąd rozprzestrzeniał się na kolejne kraje. Zaczęło upowszechniać się pojęcie "fit", czyli bycie dobrym i sprawnym. W Polsce z fitnessem tak naprawdę mamy do czynienia dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych.

Więcej…

Słownik pojęć

Hi impact aerobic - ćwiczenia dynamiczne, przeznaczone dla osób o bardzo dobrej kondycji fizycznej. Polegają na wykonywaniu skoków, podskoków, obrotów i elementów biegu. Tempo muzyki podczas wykonywania ćwiczeń powoduje podniesienie do około 160-180 uderzeń na minutę.

Więcej…

Słownik pojęć

Hi-Lo aerobic - kombinacja ćwiczeń typu Hi impact i Low impact. W głównej części wykonywane są układy choreograficzne - kroki są urozmaicane stylami tanecznymi, np. latino, showdance, afrodance. Nowe układy i kroki wprowadzane są stopniowo przez instruktora, tak aby układ choreograficzny był przez cały czas trwania ćwiczeń dopasowany do poziomu zaawansowania i umiejętności uczestników. W treningach Hi-Lo można także wykorzystać niektóre elementy sztuk walki, np. kick boxingu.

Więcej…

Słownik pojęć

HIIT (High Intensity Interval Training) - trening interwałowy o wysokiej intensywności - forma strategii treningu fizycznego polegająca na przeplataniu krótkich okresów bardzo intensywnego wysiłku z krótkimi okresami umiarkowanego wysiłku. Typowy czas trwania całego treningu HIIT wynosi od kilkunastu do dwudziestu kilku minut. Zwykle nie przekracza jednak 25 minut.

 

HIIT staje się bardzo popularną formą treningu nie tylko wśród sportowców, ze względu na jego korzystny wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej. Badania pokazują, że w porównaniu do klasycznych ćwiczeń aerobowych trening interwałowy prowadzi do spalenia nawet do 3 razy większej ilości tkanki tłuszczowej przy jednocześnie o połowę mniejszym wysiłku energetycznym i ponad połowę krótszym czasie treningu.

Więcej…

Słownik pojęć

Hydroterapia, dział fizjoterapii, inaczej wodolecznictwo, akwaterapia (łac. aqua = woda) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

Więcej…

Słownik pojęć

Joga

Joga - ćwiczenia oddechowe i rozciągające połączone z odprężeniem psychicznym.

 

Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie podtrzymujące kręgosłup, zwiększają elastyczność ciała i redukują stres.

 

Harmonia dla ciała i duszy >> http://fit-online.pl/fitness-wellness/joga-pilates/457-joga-droga-do-harmonii

Słownik pojęć

Martwy ciąg (ang. deadlift) – dyscyplina sportowa oraz ćwiczenie polegające na podnoszeniu z podłoża ciężaru (najczęściej sztangi obciążonej dodatkowo talerzami) do momentu, w którym wykonujący ćwiczenie ma proste plecy oraz nogi w kolanach.

Martwy ciąg jest ćwiczeniem rozwijającym prostowniki grzbietu, a także, w mniejszym stopniu, mięśnie czworogłowe i dwugłowe ud, pośladkowe oraz najszersze grzbietu, pośrednio zaś prawie wszystkie mięśnie.

Więcej…

Słownik pojęć

Masaż to jedna z najstarszych technik medycznych posiadająca blisko 4 tysiące lat. Przyjmuje się, iż zrodził się on w starożytnych Chinach, gdzie traktowany był nie tylko jako zabieg odprężający, ale przede wszystkim leczniczy.

Więcej…

Słownik pojęć

Mięsień czworogłowy uda – duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Cztery działające niezależnie głowy posiadają oddzielne przyczepy początkowe i wspólny przyczep końcowy.

Więcej…

Słownik pojęć

biceps

Mięsień dwugłowy ramienia (Biceps) - podłużny, wrzecionowaty mięsień rozpięty między łopatką a kością promieniową, należący do grupy mięśni przednich ramienia.

Więcej…

Słownik pojęć

Mięsień dwugłowy uda – mięsień kończyny dolnej, należy do grupy tylnych mięśni uda.

Jak sama nazwa wskazuje, posiada on dwie głowy – długą i krótką, różniące się pochodzeniem i miejscem przyczepu. Przyczepy początkowe: głowa krótka przyczepia się do wargi bocznej kresy chropawej. Głowa długa przyczepia się do powierzchni tylnej guza kulszowego. Przyczep końcowy mają na głowie strzałki.

Więcej…

Słownik pojęć

Mięsień trójgłowy ramienia (łac. musculus triceps brachii) - mięsień zajmujący całą powierzchnię tylną ramienia i należący do tylnej grupy mięśni ramienia, rozpięty między łopatką i kością ramienną a kością łokciową.

Więcej…

Słownik pojęć

Nordic walking

To marsz po zdrowie i sprawność fizyczną przy jednoczesnym wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych kijów bez względu na wiek i kondycję fizyczną. Dzięki Nordic Walking możemy trenować i utrzymywać w dobrej kondycji praktycznie całe ciało.

Więcej…

Słownik pojęć

PILATES – zajęcia wzmacniające mięśnie całego ciała, w szczególności mięśnie głębokie brzucha i grzbietu, wykonywane przy spokojnej muzyce.

Więcej…

Słownik pojęć

Pompka (a właściwie: uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem) – ćwiczenie fizyczne wykonywane w pozycji poziomej, twarzą do ziemi, polegające na podnoszeniu i obniżaniu tułowia.

Więcej…

Słownik pojęć

Pułap tlenowy to zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Często ciężkość (intensywność) wysiłku określa się w procentach VO2 max.

Więcej…

Słownik pojęć

SHAPE - to zestaw ćwiczeń mających na celu spalanie tkanki tłuszczowej oraz wzmocnienie i ujędrnienie wszystkich grup mięśniowych t.j ręce, klatka piersiowa, brzuch, pośladki i uda.

Więcej…

Słownik pojęć

Siłownia − miejsce przeznaczone do uprawniania kulturystyki lub ćwiczeń siłowych.

Siłownia to bardzo dobry pomysł dla tych, którzy rozpoczęli odchudzanie. Nie wystarczy sama dieta, potrzebna jest też aktywność fizyczna, którą na siłowni można doświadczać na rozmaity sposób. Specjalistyczny sprzęt, każdy do kształtowania innej części ciała, masa ćwiczeń i wiele korzyści. Zadbaj o każdą partię swojego ciała osobno. Zobaczysz, że nie tylko poczujesz się lepiej zewnętrznie, ale i wewnętrznie!

 

Słownik pojęć

Spinning to rytmiczna jazda na rowerze stacjonarnym przy muzyce pod dyktando instruktora. Intensywność treningu jest kontrolowana za pomocą monitorów pracy serca. Natomiast trener narzuca tempo jazdy, obciążenia czy pozycje na rowerze. Prawidłowo przeprowadzony trening składa się z rozgrzewki, właściwego treningu oraz stretchingu z naciskiem na mięśnie łydek, ud, pośladków, ale także mięśnie pleców i karku. Spinning to forma ruchu bezpieczna a zarazem bardzo intensywna.

Więcej…

Słownik pojęć

Step i Powerstep to popularne rodzaje aerobiku, które opierają się na rytmicznych krokach na specjalnie zaprojektowanej platformie o nazwie step. Celem tych ćwiczeń jest poprawa kondycji fizycznej i utrata wagi, a także wzmocnienie mięśni nóg, pośladków i brzucha.

STEP intensywne ćwiczenia choreograficzne z podestem, podczas których mocno pracują uda, biodra, ręce. Ćwiczenia przeznaczone są dla wszystkich, lecz trzeba mieć zdrowe stawy i kręgosłup, a także duże poczucie rytmu.

Więcej…

Słownik pojęć

rozciąganie

STRETCHING - Rozciąganie – zestaw ćwiczeń rozciągających zapewniający prawidłową ruchomość stawów, niwelujący przykurcze mięśniowe, poprawiający elastyczność mięśni oraz ścięgien. Stretching to niezbędne uzupełnienie każdego treningu, polecane każdemu.

Więcej…

Słownik pojęć

Szrugsy - ćwiczenia na kaptury (mięsień czworogłowy). Ruch odbywa się poprzez wznosy barków przy ustawieniu ramion wzdłuż ciała - ciężar trzymany na wyprostowanych ramionach, a barki podciągane są ku górze.

Słownik pojęć

TBC (Total Body Conditioning) – intensywne ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Więcej…

Słownik pojęć

TBC, czyli Total Body Condition, to intensywny trening obejmujący całe ciało. Jest to jedna z form treningu funkcjonalnego, która polega na wykonywaniu ćwiczeń angażujących wiele grup mięśniowych jednocześnie, co pozwala na osiągnięcie jak najlepszych efektów na poziomie fizycznym i estetycznym. TBC jest często wybierane przez osoby, które chcą osiągnąć wymarzoną sylwetkę i poprawić swoją kondycję fizyczną.

Więcej…

Słownik pojęć

WHR (waist-hip ratio) - to stosunek talii do bioder, jest jednym z ważnych wskaźników zdrowia i sylwetki człowieka. Zdrowe wartości WHR wynoszą u kobiet 0,8-0,85, a u mężczyzn 0,9-0,95. Wartości powyżej tych granic sugerują nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, co może prowadzić do ryzyka rozwoju poważnych chorób, takich jak cukrzyca, choroby serca i niektóre typy raka.

Więcej…

Słownik pojęć

Wibrotrening ćwiczenie, które polega na stymulacji nerwowo-mięśniowej całego ciała za pomocą wibracji. Dzięki tzw. platformie wibracyjnej u osoby ćwiczącej wywołuje się kilkadziesiąt skurczów mięśni w przeciągu minuty we wszystkich zaangażowanych partiach mięśni.

Więcej…

Słownik pojęć

ZUMBA – to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku.

Więcej…

Słownik pojęć

Łaskotki (z łac. titillatio) – działanie polegające na delikatnym dotykaniu/podrażnianiu wrażliwych, silnie unerwionych części ciała, co powoduje niekontrolowany śmiech, drżenie ciała.

Rzadziej określa się tak części ciała, które są bardziej wrażliwe na łaskotki od innych, i są one inne u różnych ludzi. Wiele ludzi ma bardziej wrażliwe żebra, inni podeszwy stóp.

Więcej…

Słownik pojęć

Ławka rzymska : sprzęt wykorzystywany na siłowni, tradycyjna ławeczka do brzucha, w której cześć leżąca jest pod skosem, a na końcu znajduję się element do zaczepienia nóg.

 

Słownik pojęć

Ławka Scotta (modlitewnik)

Ławka SCOTTA - sprzęt wykorzystywany na siłowni, inaczej modlitewnik, ławka z oparciem na przedramiona służąca do ćwiczeń na biceps a także triceps w pozycji siedzącej ze sztangą lub hantlami. Modlitewnik to rodzaj sprzętu służącym przede wszystkim do precyzyjnego modelowania i rzeźbienia mięśni, natomiast nie do budowania masy mięśni.

Więcej…